facebook pixel La Pino'z Pizza Chikhli Chikhli Menu and Address Details

La Pino'z Pizza Chikhli Chikhli

NH 48, Near Saurastra Kadwa Patidar Wadi, Chikhli. 396521

Chikhli,Chikhli

30 Minutes Delivery Time

8238233422

4.54 (65 Ratings)

La Pino'z Pizza Chikhli Chikhli Menu and Address Details

Explore Menu
Pizzas
Pizzas
Sides
Sides
Veg Combos
Veg Combos
Classic Pizzas Pack Of 4
Classic Pizzas Pack Of 4
Classic Pizzas For Classic Maniacs
Classic Pizzas For Classic Maniacs
Garlic Breads
Garlic Breads
Special Promos
La Pino'z Pizza Chikhli Chikhli
Awards And Media
Enquire About La Pino'z Franchise
La Pino'z Pizza Chikhli Chikhli